Malay Arabic English
Logoa_DQ_2014

Koleksi Kajian Darul Quran Jakim

Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Pelajar Dalam Peperiksaan Kursus Hifz Al-Quran  Satu Kajian Di Darul QuranKeberkesanan Kaedah Kefahaman Makna Ayat Al-Quran Berbantukan Al-Quran Terjemahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Hifz Al-QuranKajian Tinjauan Terhadap Penjadualan Kelas Hafazan Di Pusat Pengajian Tahfiz