Malay Arabic English
Logoa_DQ_2014

Objektif, Visi, Misi, Falsafah

OBJEKTIF
Melahirkan huffaz, (Hafiz & Hafizah) yang mahir dalam pembacaan dan pengajian ilmu al-Quran
dan pengajian Islam bagi memelihara kesucian dan kesahihan al-Quran
serta menyelesaikan isu-isu keagamaan dalam masyarakat.

Melahirkan qurra' (Ahli Qiraat) yang mahir dalam bacaan al-Quran dan al-Qiraat.

Melahirkan du'at (Pendakwah), pendidik dan imam yang terlatih serta profesional
melalui pengajian ilmu-ilmu al-Quran dan pengajian Islam.

VISI

 Melahirkan generasi Al-Quran yang bertaqwa, berilmu dan bermanfaat kepada pembangunan Negara dan Ummah.

MISI

 Mendidik dan melatih pelajar dalam bidang Tahfiz Al-Quran, Qiraat dan Ulum Islamiyyah.

FALSAFAH

Jalinan antara Hifz Al-Quran dan Ulum Islamiyyah serta akhlak mahmudah pemangkin
ke arah membentuk huffaz yang cemerlang dan ummah yang dinamik.