PROGRAM PENSIJILAN TAHFIZ AL-QURAN ORANG KURANG UPAYA MASALAH PENGLIHATAN (OKUMP) DARUL QURAN JAKIM

Pengajian

  • Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran Juzu’ 1-6 dalam tempoh 6 bulan di samping mempelajari subjek-subjek yang lain seperti Tajwid Ilmi, Tajwid Amali, Bahasa Arab I (Teori) dan Bahasa Arab II (Praktikal), Fiqh, Aqidah dan Tafsir.

Syarat Kelayakan

  • Beragama Islam.
  • Warganegara Malaysia (Bumiputera)
  • Termasuk dalam kategori OKUMP.
  • Belum berkahwin.
  • Berkebolehan menaip dan membaca al-Quran Braille.
  • Mempunyai minat yang tinggi untuk belajar.
  • Bersedia mengikuti kursus ini.
  • Sihat tubuh badan dan mental yang baik.
  • Lulus temuduga.

Nota : Iklan temuduga akan disiarkan dalam laman web Darul Quran Jakim (www.darulquran.gov.my) dan FB Darul Quran Jakim pada bulan Ogos setiap tahun.