SIJIL ASAS TAHFIZ AL-QURAN

SIJIL ASAS TAHFIZ AL-QURAN

 1. Pengajian:
 • Pengajian dijalankan mengikut sistem semester selama 2 semester. Program ini ditawarkan kepada 4 kategori iaitu (i) kategori Orang Kelainan Upaya (OKU) Penglihatan, (ii) kategori “Saudara Baru” India, Cina atau masyarakat pribumi Sabah & Sarawak, (iii) kategori etnik keturunan Orang Asli dan (iv) kategori pelajar luar negara Muslim minoriti.
 • Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran Juzu’ 1-6 dalam tempoh pengajian di samping belajar subjek-subjek yang lain seperti Tajwid, Bahasa Arab, Fiqh, Tafsir, Aqidah, di samping Al-Quran Braille bagi kategori pelajar OKU Penglihatan serta Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris bagi kategori pelajar luar negara.

 

Syarat-Syarat Kelayakan:

 

CALON KATEGORI OKU PENGLIHATAN:

 • Warganegara Malaysia.
 • OKU Penglihatan.
 • Berumur antara 17 hingga 25 tahun.
 • Lulus Peperiksaan Percubaan SPM dengan mendapat minimum gred C:

i. Bahasa Melayu;

ii. Pendidikan Islam/Pendidikan Syariah Islamiyah/Pendidikan Al-Quran & Sunnah/Tasawwur Islam; DAN

iii. Minimum Gred E bagi Bahasa Inggeris.

 • Belum berkahwin.
 • Berkebolehan menaip dan membaca al-Quran Braille.
 • Mempunyai minat yang tinggi untuk belajar.
 • Bersedia mengikuti kursus ini.
 • Sihat tubuh badan dan mental yang baik.
 • LULUS TEMUDUGA

 

CALON KATEGORI “SAUDARA BAHARU” INDIA, CINA ATAU MASYARAKAT PRIBUMI SABAH & SARAWAK & KATEGORI ETNIK KETURUNAN ORANG ASLI

• Warganegara Malaysia.

• Beragama Islam dari kategori:

a. “Saudara Baharu” India dan Cina, masyarakat pribumi Sabah & Sarawak; ATAU

b. Etnik Keturunan Orang Asli.

• Berumur antara 17 hingga 25 tahun.

• Lulus Peperiksaan Percubaan SPM dengan mendapat minimum Gred C:

i. Bahasa Melayu;

ii. Pendidikan Islam/Pendidikan Syariah Islamiyah/Pendidikan Al-Quran & Sunnah/Tasawwur Islam; DAN

iii. Minimum Gred E bagi Bahasa Inggeris.

* bagi calon yang belum mengambil subjek Pendidikan Islam/Pendidikan Syariah Islamiyah/Pendidikan Al-Quran & Sunnah atau Tasawwur Islam, diberi kelonggaran untuk mengambil subjek tersebut ketika sesi pengajian Sijil Asas Tahfiz di Darul Quran. 

• Belum berkahwin.

• Berkebolehan menulis Jawi dan membaca al-Quran dengan baik.

• Mempunyai minat yang tinggi untuk belajar.

• Bersedia mengikuti kursus ini.

• Sihat tubuh badan dan mental yang baik.

• LULUS TEMUDUGA

 

CALON KATEGORI PELAJAR LUAR NEGARA MUSLIM MINORITI:

 • Berumur antara 16 hingga 25 tahun;
 • Belum berkahwin;
 • Boleh membaca, menulis dan mengira;
 • Boleh membaca al-Quran dengan baik;
 • Minat untuk menghafaz al-Quran;
 • Sihat tubuh badan dan mental yang baik; DAN
 • LULUS UJIAN BERTULIS DAN UJIAN HAFAZAN AL-QURAN.