SIJIL ASAS TAHFIZ AL-QURAN

Pengajian
 • Pengajian dijalankan mengikut sistem semester selama 2 semester.
 • Program ini ditawarkan kepada pelajar kategori-kategori berikut SAHAJA iaitu:
(i) orang kelainan upaya (OKU) Penglihatan;
(ii) muallaf atau “Saudara Baharu”;
(iii) pribumi Sabah & Sarawak;
(iv) etnik keturunan Orang Asli;
(iv) kategori pelajar luar negara minoriti Muslim.
 • Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran Juzu’ 1-6 dalam tempoh pengajian di samping belajar subjek-subjek yang lain seperti Tajwid, Bahasa Arab, Fiqh, Tafsir, Aqidah, di samping Al-Quran Braille bagi kategori pelajar OKU Penglihatan serta Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris bagi kategori pelajar luar negara.
 • Pelajar yang berjaya bergraduasi serta berkelayakan akan ditawarkan menyambung pengajian ke Program Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat Darul Quran JAKIM. 

​​​​​​​

Syarat-Syarat Kelayakan

CALON KATEGORI OKU PENGLIHATAN:

 • Beragama Islam.
 • Warganegara Malaysia.
 • OKU Penglihatan.
 • Berumur antara 17 hingga 25 tahun.
 • Lulus Peperiksaan Percubaan SPM dengan mendapat minimum gred C bagi mata pelajaran berikut:
i. Bahasa Melayu;
ii. Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Usuluddin / Turath al-Quran dan Sunnah / Al-Syariah / Manahij al-Ulum al-Islamiah / Turath Dirasat Islamiah / Maharat al-Quran / Manahij Ulum al-Islamiyah;
DAN
iii. Minimum Gred E bagi Bahasa Inggeris.
 • Belum berkahwin.
 • Berkebolehan menaip dan membaca al-Quran Braille.
 • Mempunyai minat yang tinggi untuk belajar.
 • Bersedia mengikuti kursus ini.
 • Sihat tubuh badan dan mental yang baik.
 • Lulus temuduga.

 

CALON KATEGORI MUALLAF ATAU “SAUDARA BAHARU” / PRIBUMI SABAH & SARAWAK / ETNIK KETURUNAN ORANG ASLI

 • Beragama Islam.
 • Warganegara Malaysia.
 • Terdiri dari kategori Muallaf atau “Saudara Baharu” / Pribumi Sabah & Sarawak / Etnik Keturunan Orang Asli.
 • Berumur antara 17 hingga 25 tahun.
 • Lulus Peperiksaan Percubaan SPM dengan mendapat minimum Gred C bagi mata pelajaran berikut:
i. Bahasa Melayu;
ii. Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Usuluddin / Turath al-Quran dan Sunnah / Al-Syariah / Manahij al-Ulum al-Islamiah / Turath Dirasat Islamiah / Maharat al-Quran / Manahij Ulum al-Islamiyah;
* bagi calon yang belum mengambil subjek Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Usuluddin / Turath al-Quran dan Sunnah / Al-Syariah / Manahij al-Ulum al-Islamiah / Turath Dirasat Islamiah / Maharat al-Quran / Manahij Ulum al-Islamiyah, diberi kelonggaran untuk mengambil subjek tersebut ketika sesi pengajian Sijil Asas Tahfiz di Darul Quran.
DAN
iii. Minimum Gred E bagi Bahasa Inggeris.
 • Belum berkahwin.
 • Berkebolehan menulis Jawi dan membaca al-Quran dengan baik.
 • Mempunyai minat yang tinggi untuk belajar.
 • Bersedia mengikuti kursus ini.
 • Sihat tubuh badan dan mental yang baik.
 • Lulus temuduga.

 

CALON KATEGORI PELAJAR LUAR NEGARA MINORITI MUSLIM:

 • Beragama Islam;
 • Berumur antara 16 hingga 25 tahun; 
 • Belum berkahwin;
 • Boleh membaca, menulis dan mengira;
 • Boleh membaca al-Quran dengan baik;
 • Minat untuk menghafaz al-Quran;
 • Sihat tubuh badan dan mental yang baik; DAN
 • Lulus Ujian Bertulis dan Ujian Hafazan Al-Quran.

 

LAIN-LAIN MAKLUMAT
 • Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga.
 • Iklan temuduga akan disiarkan dalam laman sesawang Darul Quran JAKIM (www.darulquran.gov.my) dan FB Darul Quran JAKIM sekitar bulan Oktober pada setiap tahun.