SIJIL TAHFIZ MALAYSIA

Pengajian

  • Peserta tidak perlu belajar di Darul Quran. Memadai hanya dengan mengambil ujian sahaja.

Syarat Permohonan

  • Berumur 15 tahun ke atas.
  • Calon telah menghafaz al-Quran 30 juzu’ dari mana-mana institusi
  • Lulus ujian

Nota : Iklan STM akan disiarkan dalam laman web Darul Quran Jakim (www.darulquran.gov.my) dan FB Darul Quran JAKIM 2 kali pada setiap tahun.