SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

Bidang Pengurusan Masjid Tahap 3

  • Program ini merupakan kerjasama antara Darul Quran dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
  • Perantis (pelajar) diwajibkan menghafaz al-Quran Juzu’ 30, 1-9 dalam masa 16 bulan di samping belajar kompetensi unit yang lain seperti Pengimarahan Masjid & Tarannum, Pengajaran Asas Fardhu Ain, Khidmat Masyarakat, Aplikasi ICT dan Penyelenggaraan Infrastruktur & Prasarana.

Syarat Kelayakan

  • Beragama Islam.
  • Warganegara Malaysia (Bumiputera)
  • Berumur 16 tahun ke atas.
  • Boleh bertutur dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
  • Telah menghafaz sekurang-kurangnya 6 juzu’.
  • Lulus temuduga.

Nota : Iklan SKM akan disiarkan dalam laman web Darul Quran Jakim (www.darulquran.gov.my) dan FB Darul Quran JAKIM pada bulan Januari setiap tahun.