TAWARAN SKIM PEMBIAYAAN HAFIZ (SPH) JAKIM

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mempelawa pelajar-pelajar Hafiz yang telah ditawarkan menyambung pengajian (sepenuh masa) di peringkat Ijazah Pertama/ Ijazah Sarjana / Doktor Falsafah dalam dan luar negara untuk memohon Skim Pembiayaan Hafiz (SPH) bagi sesi pengajian 2019/2020. Pelajar yang ingin memohon SPH hendaklah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki Diploma Tahfiz Al-Quran, Sijil Tahfiz Al-Quran, Sijil Tahfiz Malaysia (STM) yang dikeluarkan oleh JAKIM dan Diploma Tahfiz Al-Quran yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Sijil Tahfiz yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama JAKIM.
 3. Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 25 tahun bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda dan tidak melebihi 30 tahun bagi peringkat  Ijazah Lanjutan;
 4. Tidak menerima apa-apa tajaan atau biasiswa daripada mana-mana agensi;
 5. Pelajar yang menerima pinjaman seperti PTPTN atau mana-mana agensi pinjaman pendidikan adalah layak memohon. Pelajar yang menerima pinjaman perlu menamatkan pinjaman sekiranya ditawarkan SPH;
 6. Telah menerima surat tawaran kemasukan ke tahun pertama pengajian dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi  atau sedang mengikuti pengajian di tahun 2 dan ke atas; dan mempunyai kelayakan akademik seperti di Jadual 1:
Jadual 1: Kelayakan Akademik
 •  
Program Pengajian
Syarat Minimum Akademik
 1.  
Ijazah Sarjana Muda
Diploma Tahfiz al-Quran JAKIM/ Diploma Tahfiz yang diiktiraf MQA PNGK 3.0 ke atas
 
ATAU
 
SPM 5 Kepujian /
STPM 2 Prinsipal B (Syariah, Usuluddin, dan Bahasa Arab) / STAM Pangkat Jayyid
+
Sijil Tahfiz al-Quran JAKIM PNGK 3.0 ke atas
 
ATAU
 
SPM 5 Kepujian /
STPM 2 Prinsipal B (Syariah, Usuluddin, dan Bahasa Arab) / STAM Pangkat Jayyid
+
STM Pangkat Jayyid
+ ATAU
Sijil Tahfiz Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama JAKIM Pangkat Jayyid
 1.  
Ijazah Sarjana Muda
(tahun 2 dan ke atas)
 
PNG/PNGK tahun pertama 3.3 ke atas
+
Diploma Tahfiz al-Quran PNGK 2.75 ke atas /
Diploma Tahfiz yang diiktiraf MQA /
Sijil Tahfiz al-Quran JAKIM PNGK 3.0 ke atas /
STM Pangkat Jayyid
 
 1.  
Ijazah Sarjana/ Ph.D
 
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)
+
Diploma Tahfiz al-Quran PNGK 2.75 ke atas /
Diploma Tahfiz yang diiktiraf MQA /
Sijil Tahfiz al-Quran JAKIM PNGK 3.0 ke atas /
STM Pangkat Jayyid

 

Pelajar yang tidak layak memohon adalah seperti yang berikut:
 1. calon yang telah mendapat tajaan / biasiswa daripada mana-mana penaja;
 2. pelajar yang sedang mengikuti kursus peringkat matrikulasi / Asasi Sains / Pra Universiti / Foundation / Pensijilan Tahfiz al-Quran / Pusat Bahasa;
 3. penjawat awam; dan
 4. pelajar yang sedang mengikuti program Pengajian Jarak Jauh.

 

Bidang Pengajian:

Luar negara
Ijazah Sarjana Muda
 • Pengajian Islam
 • Qiraat
 • Sastera
Dalam Negara
Ijazah Sarjana Muda
 • Pengajian Islam
 • Qiraat
 • Sastera
 • Sains
 • Kejuruteraan
 • Teknologi
 • Perubatan
 • Pergigian
 • Farmasi
 • Optometri
Ijazah Sarjana Pengajian Islam
 

Tempat Pengajian:

Dalam Negara
Universiti Awam (UA) yang diiktiraf oleh kerajaan
Luar negara
Jordan :
 1. Universiti Mu’tah
 2. Universiti Al-Balqa
 3. Universiti Al-Hashemite
 4. Universiti Amman
 5. Universiti Jordan, Amman
 6. Universiti Al-Bayt
 7. Universiti Yarmouk
 8. Universiti WISE
 
Mesir :
 1. Maahad Qiraat Al-Azhar
 2. Universiti Al-Azhar
 3. Maahad Qiraat Mansoura
 4. Universiti Thanta
 
Indonesia :
 1. Institut Agama Islam Negeri Alauddin, Makassar
 2. Institut Agama Islam Negeri Antasari, Bandjarmasin
 3. Institut Agama Islam Negeri Imam Bondjol, Padang
 4. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang
 5. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalidjaga
 6. Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah
 7. Institut Agama Islam Negeri Thaha Sjaifuddin Djambi
 8. Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang
 9. Institut Agama Islam Raden Intan, Lampung
 10. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
 11. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau
 12. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
 13. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
 

 

Kadar SPH

Kadar yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.

 

Tarikh Tutup Permohonan

Tarikh tutup permohonan pada 23 Ogos 2019 (Jumaat)

 

Tatacara Permohonan adalah seperti yang berikut:

 1. Permohonan hanya boleh dibuat melalui aplikasi Mozila Firefox / Chrome atas talian secara percuma dengan melayari portal JAKIM di www.islam.gov.my atau sph.islam.gov.my.
 2. Pemohon dibenarkan mengemas kini maklumat yang telah diisi pada bila-bila  masa sehingga tarikh tutup permohonan. Hanya maklumat yang terkini sahaja diambil kira sebagai penerimaan permohonan;
 3. Borang permohonan atas talian yang dimuat turun, dicetak, dan dihantar melalui pos tidak akan diproses;
 4. Permohonan secara atas talian tidak memerlukan penghantaran salinan sijil-sijil, kecuali dinyatakan dalam ruangan cetak slip.
 5. Pemohon hendaklah memastikan proses permohonan telah sempurna dengan mencetak dan menyemak maklumat yang terkandung di dalam “Slip Pengesahan Permohonan SPH Tahun 2019 sebagai bukti bahawa permohonan telah dibuat.
 6. Sebarang pertanyaan mengenai SPH boleh dibuat dengan menghubungi Bahagian Dasar Kemajuan Islam JAKIM di talian 03-88707000/ 7149/ 7141/ 7142 atau melalui e-mail sph.islam@1govuc.gov.my atau sph_jakim@yahoo.com.