IKLAN PENGAMBILAN PENSYARAH TASMI' JEMPUTAN (PTJ) DARUL QURAN JAKIM

MAKLUMAT JAWATAN

 

NAMA JAWATAN :

  • Pensyarah Tasmik Al Quran Jemputan

 

TEMPOH PERKHIDMATAN :
  • Tidak melebihi satu semester (16 minggu pengajian). Sekiranya terdapat keperluan perkhidmatan akan dilanjutkan lagi perkhidmatan bagi semester berikutnya.

 

TEMPAT BERTUGAS :
Darul Quran JAKIM,
Jalan Hamzah, Ampang Pecah,
44000 Kuala Kubu Bharu,
Selangor Darul Ehsan.

 

WAKTU BEKERJA :
  • Isnin hingga Jumaat
  • Masa : 8.00 pagi – 10.00 pagi (Pensyarah Tasmik Pelajar Program Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat/Program Pensijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM-IIUM)

 

KADAR UPAH/ELAUN :

Berdasarkan kelayakan :
  • Ijazah dan setaraf : RM1,500.00
  • Diploma dan setaraf : RM1,200.00

 

DESKRIPSI TUGAS

  • Memastikan setiap pelajar berada dalam kelas tasmik bermula jam 8.00 hingga 10.00 pagi pada setiap hari pengajian.
  • Melaksanakan talaqqi, tasmik dan menthaqiq hafazan al quran bagi setiap pelajar kelas masing-masing (Isnin hingga Khamis) dan Program I’adah pada setiap hari Jumaat.
  • Merekod kehadiran pelajar dan sediakan laporan tasmik pelajar dalam buku rekod hafazan.

 

KELAYAKAN AKADEMIK

1. Warganegara Malaysia;

2. Berumur 21 tahun dan ke atas;

3. Sihat tubuh badan;

4. Memiliki kelulusan akademik dari Universiti Awam/IPTS, dalam atau luar negara yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia seperti berikut: 
(a) Ijazah dalam bidang Tahfiz Al-Quran; ATAU
(b) Ijazah dalam bidang Pengajian Islam SERTA Diploma dalam bidang Tahfiz Al-Quran; ATAU
(c) Diploma dalam bidang Tahfiz Al-Quran.

5. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia.

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

  • Dibuka sepanjang tahun.

 

Calon yang layak adalah dipelawa untuk memohon dengan mengemukakan resume ke alamat emel ke ptjdarulquran@gmail.com

No. Telefon : 03-60635333 / 03-60635387 (Jabatan Tahfiz)

 

*Calon-calon yang disenarai pendek akan dihubungi melalui telefon dan dipanggil untuk menghadiri temuduga pada tarikh yang akan dimaklumkan.