PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU BAGI PROGRAM SIJIL ASAS TAHFIZ SESI 2020

1. VERSI BAHASA MELAYU

SISTEM PENGAJIAN

Pengajian dijalankan mengikut sistem semester selama 12 bulan (2 semester). Program ini ditawarkan kepada Orang Kelainan Upaya Penglihatan, Muallaf, Orang Asli, Pribumi Sabah dan Sarawak serta calon dari Negara Minoriti Muslim.

 

Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran Juzu’ 1-10 dalam tempoh pengajian di samping belajar subjek-subjek yang lain seperti Tajwid, Bahasa Arab, Fiqh, Tafsir dan Aqidah.

 

Pelajar yang berjaya mengikuti program Sijil Asas Tahfiz akan berpeluang menyambung pengajian ke peringkat Diploma Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat, Darul Quran JAKIM.

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

WARGANEGARA

 

 

KATEGORI

SYARAT KELAYAKAN

SYARAT TAMBAHAN

OKUMP

 • Beragama Islam.
 • Warganegara Malaysia Berumur antara 17 hingga 25 tahun.
 • Lulus Peperiksaan SPM atau Percubaan SPM 2019 dengan mendapat minimum Gred C:

 

i. Bahasa  Melayu;

ii.Pendidikan Islam / Pendidikan Syariah Islamiyah / Pendidikan Al-Quran & Sunnah / Tasawwur Islam; DAN

iii. Minimum Gred E bagi Bahasa Inggeris.

 

 • Belum berkahwin.
 • Boleh menulis jawi.
 • Sihat tubuh badan dan mental yang baik.
 • LULUS TEMUDUGA
 • Berkebolehan membaca al- Quran Braille dengan baik dan lancar

MUALLAF

 • Berkebolehan membaca al-Quran dengan baik dan lancar

ORANG ASLI

PRIBUMI SABAH DAN SARAWAK

 

BUKAN

WARGANEGARA

 

NEGARA

MINORITI MUSLIM

 • Beragama Islam.
 • Berumur antara 17 hingga 25 tahun
 • Memiliki Sijil Syahadah Tsanawiyah Diniyah daripada Madrasah Agama negara asal dan Sijil Pengajian Peringkat Menengah yang setaraf dengan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Belum berkahwin.
 • Boleh menulis jawi.
 • Sihat tubuh badan dan mental yang baik.
 • LULUS TEMUDUGA
 • Berkebolehan membaca al-Quran dengan baik dan lancar
 

 

TEMUDUGA

Calon-calon yang layak dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil menghadiri temuduga.

 

BIASISWA

Biasiswa akan diberikan kepada semua pelajar yang layak.

 

YURAN PENGAJIAN

Tiada yuran pengajian.

Yuran hanya dikenakan pada hari pendaftaran sahaja (tidak termasuk duit buku, yuran persatuan pelajar dsb).

 

CARA MEMOHON

Borang permohonan boleh dimuat turun DISINI, muat turun daripada borang di bawah atau boleh diperoleh dari lokasi-lokasi terpilih (rujuk Lampiran).

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:

Pengarah
Darul Quran,
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,
Jalan Hamzah, Ampang Pecah,
44000 Kuala Kubu Bharu,
Selangor Darul Ehsan.
(u.p: Unit Kemasukan, Biasiswa dan Graduasi)

Tarikh penghantaran permohonan adalah sebelum atau pada 18 November 2019

Untuk maklumat dan keterangan lanjut, sila hubungi:

        Tel  : 03-60635333 @ 03-6063 5323 @ 03-60635374 @ 03-60635349 Fax : 03-60645497

Emel:  info_dq@islam.gov.my

Facebook: Darul Quran JAKIM

 

PERHATIAN

Calon-calon yang tidak mendapat sebarang jawapan dari pihak Darul Quran selepas 15 Januari 2020 adalah dianggap permohonan tidak berjaya.


 
JADUAL PERGERAKAN PROSES PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU

PROGRAM SIJIL ASAS TAHFIZ SESI 2020

___________________________________________________________________

BIL.

PROGRAM / AKTIVITI

TARIKH

1

Iklan Kemasukan Pelajar Baru

7 Oktober 2019

2

Permohonan dibuka

7 Oktober 2019

3

Tarikh Tutup Permohonan*

18 November 2019

4

Semakan Layak Temuduga

25 November 2019

5

Proses Temuduga*

 2-6 Disember 2019*

6

Keputusan Temuduga

13 Disember 2019

7

Majlis Pendaftaran Pelajar Baru*

14 Januari 2020 (Selasa)

 

*Tertakluk kepada pindaan

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. VERSI BAHASA INGGERIS

STUDENT INTAKE FOR 
BASIC CERTIFICATE OF TAHFIZ PROGRAM SESSION 2020

DARUL QURAN JAKIM invites candidates that qualified to apply Basic Certificate of Tahfiz Program.

SYSTEM OF STUDY

The study was conducted due to a system of semesters for 12 months (2 semesters). This program was offered to Disable People (Blind) (OKUMP), new brother of Islam ‘Muallaf’, aborigines, Sabah and Sarawak natives also a candidate from Minority Muslim Countries.

Students must memorize Al-Quran Juz 1-10 throughout studies and learn other subjects such as Tajwid, Arabic Language, Fiqh, Tafsir and Aqidah.

Students who had completed the Basic Certificate of Tahfiz program will have the opportunity to further their studies to the Diploma in Tahfiz Al-Quran and Al-Qiraat, Darul Quran JAKIM.

ENTRY REQUIREMENTS

MALAYSIAN CITIZEN

CATEGORY

QUALIFICATION

ADDITIONAL TERMS

DISABLE PEOPLE (BLIND) (OKUMP)

 • Islam
 • Malaysian citizen aged between 17 till 25 years old.
 • Passed the Malaysian Certificate of Education (SPM) or SPM trials 2019, with at least minimum Grade C:
 1. Malay Language
 2. Islamic Studies / Syariah Islamiyah Studies / Al-Quran and Sunnah Studies / Tasawwur Islam;
  1.  
 3. Minimum Grade E for English Language subject.

 

 • Unmarried
 • Can write in Jawi
 • Have healthy body and mental.
 • PASSED THE INTERVIEW

Able to recite Al-Quran Braille very well and smoothly.

NEW BROTHER OF ISLAM ‘MUALLAF’

Able to recite Al-Quran very well and smoothly.

ABORIGINES

SABAH AND SARAWAK NATIVES

NON - CITIZEN

MINORITY MUSLIM COUNTRIES

 • Islam
 • Malaysian citizen aged between 17 till 25 years old.
 • Has a Certificate in Syahadah Tsanawiyah Diniyah from Religious Madrasah at origin country and equivalent qualifications (SPM) recognized by the Malaysian government.
 • Unmarried
 • Can write in Jawi
 • Have healthy body and mental.
 • PASSED THE INTERVIEW

Able to recite Al-Quran very well and smoothly.

 

INTERVIEW

Qualified candidates and shortlisted only will be called to attend the interview session.

 

SCHOLARSHIP

Scholarship will be given to all qualified students.

 

STUDIES FEES

No Studies Fee.

Fees only will be charged at register day (exclude book fee, student club fee, and others)

 

HOW TO APPLY

The application form can be downloaded from Darul Quran JAKIM website http://www.darulquran.gov.my or obtained from selected locations (refer to attachments).The completed application form should be submitted to:

Director
Darul Quran,
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,
Jalan Hamzah, Ampang Pecah,
44000 Kuala Kubu Bharu,
Selangor Darul Ehsan.
(u.p: Unit Kemasukan, Biasiswa dan Graduasi)

Submission date for the application is before or on 18 November 2019.

For any further information, please contact:

        Tel  : 03-60635333 @ 03-6063 5323 @ 03-60635374 @03-60635349 Fax : 03-60645497

Emel:  info_dq@islam.gov.my

Facebook: Darul Quran JAKIM

 

ATTENTION

Candidates who have not received any response from Darul Quran after 15 January 2020 are considered unsuccessful applications.

 

MOVEMENT SCHEDULE OF NEW STUDENT INTAKE PROCESSES FOR THE

BASIC CERTIFICATE OF TAHFIZ PROGRAM SESSION 2020.

___________________________________________________________________

BIL.

PROGRAM / ACTIVITY

DATE

1

New Student Intake Advertisement

 October 2019

2

Application Opening

 October 2019

3

Submission Date of Application*

18 November 2019

4

Re-evaluate Qualify Interview

25 November 2019

5

Interview Session*

2-6 December 2019*

6

Interview Result

13 December 2019

7

The Ceremony of New Student Registration*

14 January 2020 (Tuesday)

 

 

*Subject to amendment.


BIL.

NAMA DAN ALAMAT

NO.TELEFON

1.

 

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) Cawangan Sabah

Aras 6, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah

Jalan UMS, Peti Surat 14725,

88400 Kota Kinabalu Sabah.

088-488641/642

2.

 

Jakim Cawangan Sarawak

Aras 9, Majma' Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah,
Lorong P. Ramlee 5, Jalan P.Ramlee,
93400 Kuching, Sarawak.

082-507224

3.

 

Jabatan Kemajuan Orang Asli

(Jabatan Perdana Menteri)
Tkt. 3, 5, 20 & 20m, West Block,
Wisma Golden Eagle Realty,
142-c, Jalan Ampang,
50548 Kuala Lumpur.

03-21610577

4.

 

Majlis Agama Islam Selangor

Tingkat 9 dan 10, Menara Utara,

Bangunan Sultan Idris Shah,

40000 Shah Alam, Selangor.

03-55143400

5.

 

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Kompleks Balai Islam, Lundang

Jalan Sultan Yahya Petra

15200 Kota Bharu, Kelantan.

09-7481512

6.

 

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak

Tingkat 1, Kompleks Islam Darul Ridzuan, Jalan Panglima Bukit

Gantang Wahab,

30000 Ipoh, Perak.

05-2084000

7.

 

Majlis Agama Islam Negeri Johor

Aras 5, Blok B, Pusat Islam Iskandar Johor

Jalan Masjid Abu Bakar, 80990

Johor Bahru, Johor Darul Takzim.

07-2282929

07-2282937

8.

 

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

Beg Berkunci No. 22, 70990 Seremban,

Negeri Sembilan.

06-7620642 / 645

9.

 

Majlis Agama Islama Negeri Pulau Pinang

Tingkat 8 & 9, Menara JKP, 128 Jalan Macalister,

10400 Pulau Pinang.

04 2260305/319

10.

 

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)

Pusat Pentadbiran Islam Negeri,
Kompleks Seri Iman,
Jalan Sultan Mohamad,
20519 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman.

09-6303030

11.

 

Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

Kompleks Islam Sultan Haji Ahmad Shah

Jalan Istana Permai

26600 Pekan, Pahang Darul Makmur. 

09-4221 311

12.

 

Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman

Bangunan Wan Mat Saman, 05000 Alor Setar, 

Kedah Darul Aman.

04 - 7343755

13.

 

Jabatan Agama Islam Selangor

Bangunan Sultan Idris Shah, Ting.1 Menara Selatan,

No.2 Persiaran Masjid,Seksyen 5

40676, Shah Alam

Selangor Darul Ehsan

03-55143400

14.

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan

Kompleks Islam Darulnaim, Jalan Sultan Yahya Petra, 15150 Kota Bharu, Kelantan.

09-744 3633

15.

 

Jabatan Agama Islam Perak

Kompleks Islam Darul Ridzuan,
Jln Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000 Ipoh, Perak.

05-2084800

16.

 

Jabatan Agama Islam Negeri Johor

Aras 4, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor,
Jalan Masjid Abu Bakar,
Karung Berkunci 725,
80990 Johor Bahru.

07-228 2900 / 01

17.

 

Jabatan Agama Islam Melaka

Aras 2, Bahagian Khidmat Pengurusan

Pusat Islam Melaka

75400 Melaka.

06-3333333 / 5600 / 5607

18.

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan

Karung Berkunci No 30

Jalan Dato’ Hamzah

70990 Seremban

Negeri Sembilan.

06-7622692

19.

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Lebih Pantai

10300 Pulau Pinang.

04-2637200

20.

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

Pusat Pentadbiran Islam, Kompleks Sri Iman,

Jlalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu

Terengganu Darul Iman.

09-6252525

21.

 

Jabatan Agama Islam Pahang

Jalan Masjid

26600 Pekan

Pahang Darul Makmur

09-4271111

22.

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

Negeri Kedah Darul Aman

Bangunan Wan Mat Saman

05676 Alor Setar

Kedah Darul Aman.

04 – 7745400

04 – 7333288

23.

 

Pertubuhan Kebajikan Islam (PERKIM)

250d, Jalan Sultan Azlan Shah, Chow Kit, 51200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

03-40426224

24.

 

Persatuan Orang-orang Caat Penglihatan Islam Malaysia KL (PERTIS)

32-A, Jalan Jernai, Medan Idaman Business Centre, 53100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

03-40212631

25.

 

Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

Aras 2, Blok E2, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Presint 1, 62604, Wilayah Persekutuan Putrajaya.

03-80008000

 


Created by : Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Keterangan
Student Intake for Basic Certificate of Tahfiz Programme Session 2020
BORANG PERMOHONAN SESI 2020
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader