ISO 9001:2015

Keterangan
APPENDIX 1 CARTA ORGANISASI DQ 22082019.pdf
APPENDIX 2 JAWATANKUASA SPK ISO 9001 MS 1900 22082019.pdf
O 02 PDF PROSEDUR PENDAFTARAN DAN KEMASUKAN 22082019.pdf
O HEP 01 PROSEDUR PROGRAM TRANSKEM 01082017.pdf
O UA 03 PROSEDUR PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN - 04102019.pdf
APPENDIX 3 KONTEKS ORGANISASI 22082019.pdf
APPENDIX 4 SENARAI INPUT OUTPUT PROSES UTAMA DQ.pdf
O UA 05 PROSEDUR PENILAIAN PNP 22082019.pdf
O UA 04 PENGAJIAN TASMIK.pdf
O 03 PDF PROSEDUR PENGENDALIAN KONVO 22082019.pdf
O UA 02 PROSEDUR PENENTUAN PENSYARAH BAGI KURSUS.pdf
O HEP 03 PROSEDUR KAUNSELING 01082017.pdf
O HEP 02 SALAHLAKU PELAJAR 06062016.pdf
O 01 PDF PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR 22082019.pdf
O BL 01 PROSEDUR REKABENTUK KURIKULUM 01082018.pdf
O UA 01 PROSEDUR PERANCANGAN AKADEMIK 22082019.pdf
O UP 01 PROSEDUR GUBAL SOALAN DAN SKEMA 22082019.pdf
MANUAL KUALITI DQ 22082019.pdf
Q 04 PROSEDUR AUDIT DALAM 22082019.pdf
Q 03 PROSEDUR KAWALAN PRODUK 06062016.pdf
S 06 PROSEDUR MAKLUMBALAS PELANGGAN 11072019.pdf
Q 02 PROSEDUR KAWALAN REKOD 06062016.pdf
S 03 PEMBAYARAN BIASISWA 06062016 (2).pdf
Q 01 PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN 22082019.pdf
S 01 PENYEDIAAN BAJET 28022017 FINAL.pdf
APPENDIX 4 PEMETAAN PROSES PENGENDALIAN PROGRAM.pdf
S 04 LATIHAN.pdf
S 02 PROSEDUR PEROLEHAN 01082017.pdf
S 05 PENYENGGARAAN BANGUNAN DAN KENDERAAN.pdf
O UP 02 PENGURUSAN PEPERIKSAAN 22082019.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader