ISO 9001:2015

Keterangan
1. MANUAL KUALITI DQ 26022020.pdf
1. APPENDIX 1 CARTA ORGANISASI DQ 26022020.pdf
1. APPENDIX 2 JAWATANKUASA SPK ISO 9001 MS 1900 26022020.pdf
1. APPENDIX 3 KONTEKS ORGANISASI 26022020.pdf
1. APPENDIX 4 PEMETAAN PROSES PENGENDALIAN PROGRAM.pdf
2. Q 01 PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN 26022020.pdf
3. Q 02 PROSEDUR KAWALAN REKOD 2602020.pdf
4. Q 03 PROSEDUR KAWALAN PRODUK 26022020.pdf
5. Q 04 PROSEDUR AUDIT DALAM 28022020.pdf
6. O 01 PDF PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR 26022020.pdf
7. O 02 PDF PROSEDUR PENDAFTARAN DAN KEMASUKAN 26022020.pdf
8. O 03 PDF PROSEDUR PENGENDALIAN KONVO 26022020.pdf
9. O BL 01 PROSEDUR REKABENTUK KURIKULUM 26022020.pdf
10. O HEP 01 PROSEDUR PROGRAM TRANSKEM 26022020.pdf
11. O HEP 02 PROSEDUR PENGENDALIAN SALAHLAKU PELAJAR 26022020.pdf
12.O HEP 03 PROSEDUR KAUNSELING 26022020.pdf
13. O UA 01 PROSEDUR PERANCANGAN AKADEMIK 26022020.pdf
14. O UA 02 PROSEDUR PENENTUAN PENSYARAH BAGI KURSUS 26022020.pdf
15. O UA 03 PROSEDUR PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN 26022020.pdf
16. O UA 04 PROSEDUR PENGAJIAN TASMIK 10032020.pdf
17. O UA 05 PROSEDUR PENILAIAN PNP 26022020.pdf
18. O UP 01 PROSEDUR GUBAL SOALAN DAN SKEMA 26022020.pdf
19. O UP 02 PENGURUSAN PEPERIKSAAN 26022020.pdf
20. S 01 PROSEDUR PENYEDIAAN BAJET 11062020.pdf
21. S 02 PROSEDUR PEROLEHAN 26022020.pdf
22. S 03 PROSEDUR PEMBAYARAN BIASISWA 26022020.pdf
23. S 04 PROSEDUR LATIHAN 26022020.pdf
24. S 05 PROSEDUR PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN KEMUDAHAN 26022020.pdf
25. S 06 PROSEDUR MAKLUMBALAS PELANGGAN 2602020.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader