JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK DARUL QURAN

PENGERUSI

 

1. 
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

AHLI-AHLI

 

1. YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Pengarah Kanan
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
2. YBhg. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman bin Chik
Pensyarah Jabatan Bahasa Kesusasteraan Arab
Kuliah Ilmu Wahyu & Ilmu Kemanusiaan
International Islamic University Malaysia (IIUM)
 
3. YBhg. Prof. Madya Dr. Shofian bin Haji Ahmad
Timbalan Dekan (Siswazah & Hubungan Antarabangsa)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 
4. YBhg. Prof. Madya Dr. Abd Rahman bin Abd Ghani
Pensyarah Jabatan Pengajian Islam
Fakulti Sains Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 
5. YBhg. Dr. Rugayah binti Haji Tibek
Mantan Profesor
Fakulti Kepimpinan & Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 
6. YBhg. Dr. Khadher bin Ahmad
Pensyarah Kanan
Jabatan Al-Quran & Al-Hadith
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)
 
7. YBrs. Encik Murshid bin Kassim
Dekan Pusat Asasi
International Islamic University Malaysia (IIUM)
 
8. YBrs. Tuan Ramzi bin Osman
Penasihat Undang-Undang
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
9. YBhg. Dato’ Haji Razali bin Haji Shahabudin
Pengerusi Ahli Lembaga
Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur
 
10. YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Syaikh Haji Ismail bin Haji Muhammad
Mantan Imam Besar
Masjid Negara
 
 
SETIAUSAHA

 

1. YBrs. Ustaz Mohamad Kori bin Jusoh
Pengarah
Darul Quran JAKIM