JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK DARUL QURAN

Pengerusi
 
1. YBhg. Dato' Haji Paimuzi bin Yahya
  Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Insan)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)  
   
Ahli-Ahli
   
1. YBhg. Tan Sri Dato’ Syaikh Haji Ismail bin Muhammad
  Imam Besar Masjid Negara
   
2. YBhg. Hajah Zawanah binti Muhammad
  Pengarah Bahagian Pembangunan Insan
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
   
3. YBhg. Prof. Dr. Rugayah binti Tibek
  Profesor Fakulti Kepimpinan & Pengurusan
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
   
4. YBhg. Prof. Madya Dr. Adnan bin Mohamed Yusoff
  Dekan Fakulti Pengajian Quran & Sunnah
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
   
5. YBhg. Prof. Madya. Dr. Shamsul Jamili bin Yeob
  Dekan Pusat Asasi
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
6. YBhg. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman bin Chik
  Pensyarah Bahagian Ilmu Wahyu & Kemanusiaan
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
7. YBhg. Prof. Madya Dr. Shofian bin Ahmad
  Timbalan Dekan (Siswazah & Hubungan Antarabangsa)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
   
8. YBhg. Dr. Monika@Munirah binti Abdul Razzak
  Ketua Jabatan Al-Quran & Al-Hadis
  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)
   
9. YBhg. Tuan Razali bin Ariffin
  Penasihat Undang-Undang
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
   
Setiausaha
   
1. YBrs. Dr. Haji Nordin bin Ahmad
  Pengarah
  Darul Quran Jakim