JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK DARUL QURAN

Pengerusi
 
1. YBhg. Dato' Paimuzi bin Yahya
  Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)  
   
Ahli-Ahli
   
1. YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Syaikh Haji Ismail bin Haji Muhammad
  Imam Besar Masjid Negara
   
2. YBhg. Ustaz Halim bin Ahmad
  Pengarah Kanan
  Bahagian Dasar Kemajuan Islam
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)      
   
3. YBhg. Prof. Dr. Rugayah binti Haji Tibek
  Profesor Fakulti Kepimpinan & Pengurusan
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
   
4. YBhg. Prof. Madya Dr. Adnan bin Mohamed Yusoff
  Dekan Fakulti Pengajian Quran & Sunnah
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
   
5. YBhg. Prof. Madya. Dr. Mohamad Haniki bin Nik Mohamed
  Dekan Pusat Asasi
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
6. YBhg. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman bin Chik
  Pensyarah Jabatan Bahasa Kesusasteraan Arab
Kuliah Ilmu Wahyu & Ilmu Kemanusiaan
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
7. YBhg. Prof. Madya Dr. Shofian bin Haji Ahmad
  Timbalan Dekan (Siswazah & Hubungan Antarabangsa)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
   
8. YBhg. Dr. Khadher bin Ahmad
  Ketua Jabatan Al-Quran & Al-Hadith
  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)
   
9. YBhg. Prof. Madya Dr. Abd Rahman bin Abd Ghani
  Pensyarah Jabatan Pengajian Islam
  Fakulti Sains Kemanusiaan
  Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
   
10. YBhg. Tuan Ramzi bin Osman
  Penasihat Undang-Undang
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
Setiausaha
   
1. YBrs. Dr. Haji Nordin bin Ahmad
  Pengarah
  Darul Quran JAKIM