JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK DARUL QURAN

PENGERUSI

 

1. YBhg. Datuk Abdul Aziz bin Jusoh
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

AHLI-AHLI

 

1. YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Pengarah Kanan
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

2. YBhg. Prof. Dr. Rugayah binti Haji Tibek
Profesor Fakulti Kepimpinan & Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 

3. YBrs. Encik Murshid bin Kassim
Dekan Pusat Asasi
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

4. YBhg. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman bin Chik
Pensyarah Jabatan Bahasa Kesusasteraan Arab
Kuliah Ilmu Wahyu & Ilmu Kemanusiaan
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

5. YBhg. Prof. Madya Dr. Shofian bin Haji Ahmad
Timbalan Dekan (Siswazah & Hubungan Antarabangsa)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

6. YBhg. Dr. Khadher bin Ahmad
Ketua Jabatan Al-Quran & Al-Hadith
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)

 

7. YBhg. Prof. Madya Dr. Abd Rahman bin Abd Ghani
Pensyarah Jabatan Pengajian Islam
Fakulti Sains Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

 

8. YBrs. Tuan Ramzi bin Osman
Penasihat Undang-Undang
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

SETIAUSAHA

 

1. YBrs. Ustaz Mohamad Kori bin Jusoh
Pengarah
Darul Quran JAKIM