CARTA ORGANISASI & JUSTIFIKASI UNIT

Carta Organisasi Unit Kaunseling Psikologi & Kerjaya

Justifikasi Unit Kaunseling Psikologi & Kerjaya

 • Melakukan sesi kaunseling individu/kelompok kepada pelajar dan kakitangan DQ
 • Merangka dan melakukan prospek kerjaya dan kepada pelajar Ijazah dan Diploma
 • Menganjur Seminar Kerjaya kepada graduan Tahfiz
 • Menganjur KURSUS/ SEMINAR/ BENGKEL motivasi-kaunseling
 • Penyelaras Program MENTOR-MENTEE Ijazah/Diploma/Sijil
 • Menjalinkan kerjasama Unit Kaunseling USIM dan Institusi Berkaitan.
 • Merancang mewujudkan Unit K&Psi di 14 Cawangan dibawah Institusi DQ
 • Penyelaras Kumpulan Bimbingan Rakan Sekerja (AKRAB) DQ
 • Mengawalselia Program (MODERATOR PRS_DQ) dan Kelab (KEFDA)
 • Menjalankan intepritasi INVENTORI UJIAN PSIKOLOGI
 • Memantau, menganalisis dan menyediakan Laporan Sesi Kaunseling dan laporan  aktiviti unit