PERKHIDMATAN

Berikut adalah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Unit Kaunseling Psikologi & Kerjaya Darul Quran:

 • Kaunseling Individu
 • Kaunseling Kelompok
 • Program dan Rundingan Kerjaya
 • Program Pementoran
 • Program Ceramah dan Motivasi
 • Bengkel dan Seminar Pelajar
 • Ujian Psikologi / Psikometrik
 • E-kaunseling dan Tele-kaunseling
 • Pengurusan Stress

Jenis Kaunseling

Terdapat pelbagai jenis perkhidmatan kaunseling yang boleh dirujuk kepada Unit Kaunseling Psikologi & Kerjaya Darul Quran seperti berikut:

 • Rumahtangga
 • Pekerja—Majikan
 • Industri/Organisasi
 • Motivasi-Kaunseling.
 • Transisi & Penyesuaian
 • Minat Kerjaya
 • Pendidikan
 • Pasangan Berkahwin
 • Remaja
 • Belia
 • Dewasa
 • Penyakit Berjangkit
 • Penyakit Tak Berjangkit

 

Faedah Menyertai Sesi Kaunseling

 • Penglibatan LDK
 • Memotivasikan Diri
 • Berkongsi Delima/Isu/Cerita
 • Mempunyai Keyakinan Diri
 • Memotivasikan Rakan Sekerja
 • Memotivasikan Ahli Keluarga
 • Faedah Pembangunan Kerjaya
 • Mengenali Diri dan Rakan Sebaya
 • Mengetahui Tret Personaliti Diri
 • Mengetahui Tret Minat Kerjaya
 • Dapat Menyertai Retret Kaunseling
 • Pembentukan Pasukan Dinamik