DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN & AL-QIRAAT

Pengajian

Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran 30 juzu’ dalam tempoh 6 semester (3 tahun) di samping mempelajari subjek-subjek yang lain mengikut syukbah:

 1. Syukbah Qiraat
 2. Syukbah Dakwah
 3. Syukbah Syariah
 4. Syukbah Hadith
 5. Syukbah Muamalat
 6. Syukbah Pengurusan Halal

Syarat Kelayakan

 • Beragama Islam
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak melebihi 21 tahun dan belum berkahwin
 • Lulus Peperiksaan SPM dengan syarat minimum Gred C dalam mata pelajaran berikut:
Bil.
Mata Pelajaran
Minimum Gred
1
Bahasa Melayu
C
2
Bahasa Inggeris
E
3
Bahasa Arab
C
4
Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Tasawwur Islam
C
 • Lulus ujian bertulis (Bahasa Arab dan Tajwid)
 • Mempunyai tahap kesihatan yang baik
 • Lulus temuduga

  ATAU

Kelulusan yang diiktiraf dan setara dengan SPM (Calon Luar Negara)

 

Kelayakan khas yang diberikan kepada Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan (OKUMP) di Darul Quran adalah seperti berikut:

 • Lulus mata pelajaran Bahasa Arab dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sekurang-kurangnya mendapat Gred C sebelum tamat pengajian Diploma / graduasi; dan
 • Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya pengkat Maqbul dalam Program Sijil Asas Tahfiz Darul Quran / Sijil Tahfiz Al-Quran Darul Quran bagi OKUMP.


Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga.

Nota :  Iklan temuduga akan disiarkan dalam laman sesawang Darul Quran JAKIM (www.darulquran.gov.my) dan FB Darul Quran JAKIM pada bulan Februari-Mac setiap tahun.