DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN & AL-QIRAAT

Pengajian

Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran 30 juzu’ dalam tempoh 6 semester (3 tahun) di samping mempelajari subjek-subjek yang lain mengikut syukbah:

 1. Syukbah Qiraat
 2. Syukbah Dakwah
 3. Syukbah Syariah
 4. Syukbah Hadith
 5. Syukbah Muamalat
 6. Syukbah Pengurusan Halal

Syarat Kelayakan

 • Beragama Islam
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak melebihi 21 tahun pada tarikh pendaftaran
 • Belum berkahwin
 • Lulus Peperiksaan SPM atau kelulusan yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat minimum gred:
Bil.
Mata Pelajaran
Minimum Gred
1
Bahasa Melayu
C
2
Bahasa Inggeris
E
3
Bahasa Arab
C
4
Pendidikan Syariah Islamiyah/Pendidikan Al-Quran & Sunnah
C
 • Lulus temuduga

Nota :  Iklan temuduga akan disiarkan dalam laman sesawang Darul Quran Jakim (www.darulquran.gov.my) dan FB Darul Quran Jakim pada bulan Februari setiap tahun.