LOGO, VISI, MISI PERKEMAT

PERKEMAT

Visi

Membentuk generasi huffaz yang mampu merealisasikan intipati al-quran dan as-sunnah dalam kehidupan

Misi

Memperkasa kebajikan dan kesatuan huffaz dari segenap aspek sesuai dengan keperluan semasa berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah