OBJEKTIF PERKEMAT

Lajnah Dakwah Dan Tarbiyah

Menjana proses pentarbiahan yang munazzomah dan istiqamah melalui kefahaman & pembudayaan serta pemerkasaan biah solehah ke arah pembentukan generasi al quran yang unik.

 

Lajnah Pendidikan

Menjana peningkatan kualiti hafazan dan prestasi akademik serta penghayatan ilmu di samping melahirkan huffaz yang berketerampilan dan profesional.

 

Lajnah Tadbir Dan Perhubungan Luar

Melahirkan huffaz yang mampu mentadbir diri dan amanah serta mampu mendepani masyarakat global.

 

Lajnah Penerbitan Dan Informasi

Melahirkan generasi huffaz yang intelektual dalam menguasai teknologi maklumat dan informasi global seiring memperkasa biah solehah di darul quran melalui tarbiyah yang sistematik.

 

Lajnah Ekonomi

Menyediakan barangan yang berkualiti lagi halal untuk memenuhi keperluan dan citarasa pelajar.

 

Lajnah Riadah Dan Rekreasi

Membudayakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pencetus sinergi kesatuan huffaz bagi membentuk jasmani dan rohani huffaz yang mantap.

 

Lajnah Hal Ehwal Siswa/Siswi

Memberi & melaksanakan hal-hal berbentuk kebajikan kepada siswa dari aspek rohaniah dan juga jasmaniah.