LEMBAGA DARUL QURAN

Pengerusi
 
1. YBhg. Datuk Haji Mohamad Nordin bin Ibrahim
  Ketua Pengarah
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
   
Ahli-Ahli
   
1. YBhg. Dato' Haji Paimuzi bin Yahya
  Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Insan)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)  
   
2.  
  Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
   
3. YBhg. Encik Masri bin Razali
  Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
   
4. YBhg. S.S. Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri
  Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
   
5. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Mohd. Yakub@Zulkifli bin Mohd Yusoff
  Pengarah Akademi Pengajian Islam
  Universiti Malaya (UM)
   
6. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Rahman
  Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
   
7. YBhg. Prof. Dr. Wan Kamal bin Mujani
  Dekan Fakulti Pengajian Islam
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
   
8. YBhg. Prof. Dr. Isarji bin Haji Sarudin
  Timbalan Rektor (Akademik & Perancangan)
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
9. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Sidek bin Baba  
  Pengarah Institut Antarabangsa Pemikiran & Tamadun Islam (ISTAC)
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
10. YBhg. Datuk Dr. Rosslina binti Ahmad Mokhtar
  Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
   
11. YBhg. Dr. Haji Azhar bin Ahmad  
  Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
  Kementerian Pendidikan Malaysia
   
12. YBhg. Hajah Zawanah binti Muhammad
  Pengarah Bahagian Pembangunan Insan
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
   
13. YBhg. Tuan Ramzi bin Osman
  Penasihat Undang-Undang
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
   
   
   
Setiausaha
   
1. YBrs. Dr. Haji Nordin bin Ahmad
  Pengarah
  Darul Quran Jakim