LEMBAGA DARUL QURAN

 

 
Pengerusi
1. YBhg. Datuk Mohamad Nordin bin Ibrahim
  Ketua Pengarah
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
Ahli-Ahli
   
1. YBhg. Dato' Paimuzi bin Yahya
  Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)  
   
2. YBhg. Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff
  Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
3. YBhg. Tuan Haji Ahmad Musadad bin Haji Sulaiman
  Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
4. YBhg. S.S. Dato' Seri Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri
  Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
   
5. YBhg. Prof. Datin Dr. Raihanah binti Haji Abdullah
  Pengarah Akademi Pengajian Islam
  Universiti Malaya (UM)
   
6. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Rahman
  Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
   
7. YBhg. Prof. Dr. Wan Kamal bin Mujani
  Dekan Fakulti Pengajian Islam
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
   
8. YBhg. Prof. Dr. Isarji bin Haji Sarudin
  Timbalan Rektor (Akademik & Perancangan)
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
9. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Sidek bin Baba  
  Profesor Fakulti Pendidikan
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
10. YBhg. Datuk Dr. Rosslina binti Ahmad Mokhtar
  Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
   
11. YBhg. Dr. Haji Azhar bin Ahmad  
  Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
  Kementerian Pendidikan Malaysia
   
12. YBhg. Tuan Haji Halim bin Ahmad
  Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kemajuan Islam
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
13. YBhg. Tuan Ramzi bin Osman
  Penasihat Undang-Undang
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
   
   
Setiausaha
   
1. YBrs. Dr. Haji Nordin bin Ahmad
  Pengarah
  Darul Quran JAKIM