LEMBAGA DARUL QURAN

 
Pengerusi
1. YBhg. Dato' Paimuzi bin Yahya
  Ketua Pengarah
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
Ahli-Ahli
   
1.  
  Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)  
   
2. YBhg. Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff
  Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
3. YBhg. Tuan Haji Ahmad Musadad bin Haji Sulaiman
  Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
4. YBhg. S.S. Dato' Seri Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri
  Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
   
5. YBhg. Prof. Datin Dr. Raihanah binti Haji Abdullah
  Pengarah Akademi Pengajian Islam
  Universiti Malaya (UM)
   
6. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Rahman
  Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
   
7. YBhg. Prof. Dr. Wan Kamal bin Mujani
  Dekan Fakulti Pengajian Islam
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
   
8. YBhg. Prof. Dr. Isarji bin Haji Sarudin
  Timbalan Rektor (Akademik & Perancangan)
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
9. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Sidek bin Baba  
  Profesor Fakulti Pendidikan
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
   
10. YBhg. Datuk Dr. Rosslina binti Ahmad Mokhtar
  Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
   
11. YBhg. Dr. Haji Azhar bin Ahmad  
  Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
  Kementerian Pendidikan Malaysia
   
12. YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
  Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kemajuan Islam
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
13. YBhg. Tuan Ramzi bin Osman
  Penasihat Undang-Undang
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
   
   
   
Setiausaha
   
1. YBrs. Ustaz Mohamad Kori bin Jusoh
  Pengarah
  Darul Quran JAKIM