LEMBAGA DARUL QURAN

PENGERUSI
 
YBhg. Datuk Abdul Aziz bin Jusoh
Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

AHLI-AHLI
 
1. 
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

2. YBhg. Puan Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

3. YBhg. Tuan Haji Ahmad Fuad bin Apandi
Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

4. YBhg. S.S. Dr. Luqman bin Haji Abdullah
Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

5. YBhg. Prof. Datin Dr. Raihanah binti Haji Abdullah
Pengarah Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya (UM)

 

6. YBhg. Prof. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 

7. YBhg. Prof. Dr. Wan Kamal bin Mujani
Dekan Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

8. YBhg. Prof. Dr. Ahmad Faris bin Ismail
Timbalan Rektor (Akademik & Jaringan Industri)
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

9. YBhg. Dato' Dr. Zulkapli bin Mohamed
Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

 

10. YBrs. Tuan Haji Hassan Nudin bin A. Hamid
Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

 

11. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Sidek bin Baba
Profesor Pendidikan
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

12. YBhg. Prof. Dato' Dr. Mohd Fakhrudin bin Abdul Mukti
Timbalan Yang DiPertua
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
 
13. YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

14. YBrs. Tuan Ramzi bin Osman
Penasihat Undang-Undang
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

SETIAUSAHA
 
1.  YBrs. Ustaz Mohamad Kori bin Jusoh
Pengarah
Darul Quran JAKIM