KOLEKSI KAJIAN-KAJIAN DQ

Keterangan
Perkembangan Tahfiz al-Quran: Suatu Kajian di Darul Quran
Amalan Teknik Hafazan Al-Quran Di Darul Quran
Sumbangan Darul Quran terhadap OKU Penglihatan
Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Pelajar Dalam Peperiksaan Kursus Hifz Al-Quran Satu Kajian Di Darul Quran
Keberkesanan Kaedah Kefahaman Makna Ayat Al-Quran Berbantukan Al-Quran Terjemahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Hifz Al-Quran
Kajian Tinjauan Terhadap Penjadualan Kelas Hafazan Di Pusat Pengajian Tahfiz
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader