PIAGAM PELANGGAN

DARUL QURAN berjanji untuk memberi perkhidmatan cemerlang kepada pelanggannya dengan:
 
  • Mengeluarkan surat tawaran kepada calon yang berjaya dalam temu duga pengambilan pelajar baharu, 21 hari bekerja daripada tarikh temu duga.
 
  • Mengeluarkan keputusan kelayakan menduduki peperiksaan tiga (3) hari waktu bekerja sebelum hari peperiksaan.
 
  • Mengumumkan keputusan peperiksaan semester, empat (4) minggu selepas peperiksaan.