FUNGSI DARUL QURAN

 

Melaksana pendidikan tahfiz al-Quran

Pusat rujukan pengajian tahfiz al-Quran dan Qiraat di Malaysia

Melaksana latihan & kompetensi pensyarah bidang tahfiz al-Quran

Melaksana kajian & penyelidikan bidang pengajian tahfiz al-Quran