FUNGSI DARUL QURAN

Menggubal kurikulum pendidikan tahfiz

Melaksana pendidikan tahfiz al-Quran

Melaksana pensijilan & pengiktirafan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara

Pusat rujukan pengajian tahfiz al-Quran dan Qiraat di Malaysia

Melaksana latihan & kompetensi pensyarah bidang tahfiz al-Quran

Melaksana kajian & penyelidikan bidang pengajian tahfiz al-Quran