OBJEKTIF, VISI & MISI

VISI

Membentuk generasi huffaz yang berketerampilan, berdaya saing dan komprehensif.

 

MISI

Memperkasakan budaya ilmu bagi mencapai:

  • Akhlak : Menjadi Qudwah Hasanah.
  • Ukhuwah : Memupuk perpaduan dan melebarkan jaringan kesatuan.
  • Khidmat : Sentiasa proaktif dan cakna dengan isu kebajikan serta menabur bakti pada ummah.

 

OBJEKTIF

  • Menerapkan ketiga-tiga nilai dalam aspek seharian mahasiswa USIM-DQ melalui pelaksanaan program.
  • Menyokong segala usaha yang menyumbang kepada aspek tersebut.