TAQWIM AKTIVITI

PERANCANGAN AKTIVITI 2018

1. Karnival Multimedia

2. Daurah Baitul Qurra

3. Malam Pengenalan Ulama'

4. Bakti Huffaz

5. Nadwah Kepimpinan

6. Pesta Buah

7. Go Green 2.0

8. Malam Asrama Banin

9. Seminar Bisnes

10. Halaqah Huffaz

11. Seminar Super Skor

12. Program Mahabbah Ilmi

13. Konvensyen Huffaz Kebangsaan 1.0

14. Nadwah Kepemimpinan Islam DQ dan seluruh MTQN