LEMBAGA DARUL QURAN

 

PENGERUSI
 
YBhg. Datuk Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff
Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

TIMBALAN PENGERUSI 
 
YBrs. Dr. Haji Ruslan bin Said
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
AHLI-AHLI
 
1. YBhg. Dato’ Dr. Sirajuddin bin Suhaimee
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

2. YBhg. Dato' Haji Zamani Ahmad bin Mansor
Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

3. YBhg. S.S. Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah
Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

4. YBrs. Prof. Dr. Mohd Fauzi bin Hamat
Pengarah Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya (UM)

 

5. YBrs. Prof. Dr. Mohd Radhi bin Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 

6. YBrs. Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari bin Long
Dekan Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

7. YBrs. Prof. Dr. Ahmad Faris bin Ismail
Timbalan Rektor (Akademik & Jaringan Industri)
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

8. YBrs. Tuan Jamalulail bin Abu Bakar 
Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

 

9. YBrs. Tuan Fauzi@Abu Hanipah bin Zahari
Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

 

10. YBhg. Tan Sri Othman bin Mustapha
Mantan Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

11. YBhg. Prof. Dato' Dr. Mohd Fakhrudin bin Abdul Mukti
Profesor Akidah Fakulti Usuluddin
Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (UNISSA)
 
12. YBhg. Dato’ Mohd Zaidi bin Ramli
Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

13. YBrs. Puan Roslina binti Shafawi
Penasihat Undang-Undang
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

SETIAUSAHA
 
YBrs. Haji Mohd Ansarullah bin Mohd Hashim
Pengarah
Darul Quran JAKIM