LEMBAGA DARUL QURAN

PENGERUSI
 
YBhg. Datuk Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff
Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

TIMBALAN PENGERUSI 
 
YBrs. Tuan Haji Ruslan bin Said
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
AHLI-AHLI
 
1. YBhg. Dato’ Dr. Sirajuddin bin Suhaimee
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

2. YBrs. Tuan Haji Ahmad Fuad bin Apandi
Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

3. YBhg. S.S. Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah
Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

4. YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat
Pengarah Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya (UM)

 

5. YBrs. Prof. Dr. Mohd Radhi bin Ibrahim
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 

6. YBrs. Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari bin Long
Dekan Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

7. YBrs. Prof. Dr. Ahmad Faris bin Ismail
Timbalan Rektor (Akademik & Pengantarabangsaan)
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

8. 
Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

 

9. YBrs. Tuan Haji Hassan Nudin bin A. Hamid
Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

 

10. 
Profesor Pendidikan
International Islamic University Malaysia (IIUM)

 

11. YBhg. Prof. Dato' Dr. Mohd Fakhrudin bin Abdul Mukti
Profesor Akidah Fakulti Usuluddin
Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (UNISSA)
 
12. YBrs. Ustaz Aminudin bin Mohamad
Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

13. YBrs. Tuan Zawawi bin Ghazali
Penasihat Undang-Undang
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

SETIAUSAHA
 
YBrs. Haji Mohd Ansarullah bin Mohd Hashim
Pengarah
Darul Quran JAKIM