ISO 9001:2015

Keterangan
1. MANUAL KUALITI DQ 22072022.pdf
2. Q 01 PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN 22072022.pdf
3. Q 02 PROSEDUR KAWALAN REKOD 22072022.pdf
4. Q 03 PROSEDUR KAWALAN PRODUK 22072022.pdf
5. Q 04 PROSEDUR AUDIT DALAM 22072022.pdf
6. O 01 PDF PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR 22072022.pdf
7. O 02 PDF PROSEDUR PENDAFTARAN DAN KEMASUKAN 22072022.pdf
8. O 03 PDF PROSEDUR PENGENDALIAN KONVO 22072022.pdf
9. O BL 01 PROSEDUR REKABENTUK KURIKULUM 22072022.pdf
10. O HEP 01 PROSEDUR PROGRAM TRANSKEM 22072022.pdf
11. O HEP 02 PROSEDUR PENGENDALIAN SALAHLAKU PELAJAR 22072022.pdf
12. O HEP 03 PROSEDUR KAUNSELING 22072022.pdf
13. O UA 01 PROSEDUR PERANCANGAN AKADEMIK 22072022.pdf
14. O UA 02 PROSEDUR PENENTUAN PENSYARAH BAGI KURSUS 22072022.pdf
15. O UA 03 PROSEDUR PNP JABATAN PENGAJIAN 22072022.pdf
16. O UA 04 PROSEDUR PENGAJIAN TASMIK 22072022.pdf
17. O UA 05 PROSEDUR PENILAIAN PNP 22072022.pdf
18. O UP 01 PROSEDUR GUBAL SOALAN DAN SKEMA 22072022.pdf
19. O UP 02 PENGURUSAN PEPERIKSAAN 22072022.pdf
20. S 01 PROSEDUR PENYEDIAAN BAJET 22072022.pdf
21. S 02 PROSEDUR PEROLEHAN 22072022.pdf
22. S 03 PROSEDUR PEMBAYARAN BIASISWA 22072022.pdf
23. S 04 PROSEDUR LATIHAN 22072022.pdf
24. S 05 PROSEDUR PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN KEMUDAHAN 22072022.pdf
25. S 06 PROSEDUR MAKLUMBALAS PELANGGAN 22072022.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader