JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK DARUL QURAN

 

PENGERUSI

 

YBrs. Dr. Haji Ruslan bin Said
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

AHLI-AHLI

 

1. YBhg. Dato' Mohd Zaidi bin Ramli
Pengarah Kanan
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
2. YBrs. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman bin Chik
Jabatan Bahasa Kesusasteraan Arab
Kuliah Ilmu Wahyu & Ilmu Kemanusiaan
International Islamic University Malaysia (IIUM)
 
3. YBrs. Prof. Madya Dr. Shofian bin Haji Ahmad
Pusat Kajian Syariah
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 
4. YBrs. Prof. Madya Dr. Abd Rahman bin Abd Ghani
Jabatan Pengajian Islam
Fakulti Sains Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 
5. YBrs. Prof. Dr. Siti Rugayah binti Haji Tibek
Profesor Kehormat
Institut Islam Hadhari (Hadhari)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 
6. YBrs. Prof. Madya Dr. Khadher bin Ahmad
Jabatan Al-Quran & Al-Hadith
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)
 
7. YBrs. Encik Murshid bin Kassim
Dekan Pusat Asasi
International Islamic University Malaysia (IIUM)
 
8. YBrs. Puan Roslina binti Shafawi
Penasihat Undang-Undang
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
9. YBhg. Dato’ Haji Razali bin Haji Shahabudin
Pengerusi
Yayasan Ihtimam Malaysia
 
 
SETIAUSAHA

 

YBrs. Haji Mohd Ansarullah bin Mohd Hashim
Pengarah
Darul Quran JAKIM