JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK DARUL QURAN

PENGERUSI

 

1. YBhg. Dato’ Dr. Sirajuddin bin Suhaimee
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

AHLI-AHLI

 

1. YBhg. Dr. Muhammad Yamin bin Ismail
Pengarah Kanan
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
2. YBhg. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman bin Chik
Pensyarah Jabatan Bahasa Kesusasteraan Arab
Kuliah Ilmu Wahyu & Ilmu Kemanusiaan
International Islamic University Malaysia (IIUM)
 
3. YBhg. Prof. Madya Dr. Shofian bin Haji Ahmad
Timbalan Dekan (Siswazah & Hubungan Antarabangsa)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 
4. YBhg. Prof. Madya Dr. Abd Rahman bin Abd Ghani
Pensyarah Jabatan Pengajian Islam
Fakulti Sains Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 
5. YBhg. Prof. Dr. Siti Rugayah binti Haji Tibek
Profesor Kehormat
Institut Islam Hadhari (Hadhari)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 
6. YBhg. Prof. Madya Dr. Khadher bin Ahmad
Pensyarah Kanan
Jabatan Al-Quran & Al-Hadith
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)
 
7. YBrs. Encik Murshid bin Kassim
Dekan Pusat Asasi
International Islamic University Malaysia (IIUM)
 
8. YBrs. Tuan Zawawi bin Ghazali
Penasihat Undang-Undang
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
9. YBhg. Dato’ Haji Razali bin Haji Shahabudin
Pengerusi
Yayasan Taqwa
 
 
SETIAUSAHA

 

1. YBrs. Ustaz Mohamad Kori bin Jusoh
Pengarah
Darul Quran JAKIM