PENSIJILAN TAHFIZ AL-QURAN JAKIM-IIUM

Pengajian

Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran 30 juzu’ dalam tempoh 3 semester (18 bulan) atau setahun di samping mempelajari subjek-subjek yang lain seperti Tajwid Ilmi, Tajwid Amali, Adab Hamalah al-Quran, Aqidah, Fiqh Al-Ibadah, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.

 

Syarat-Syarat Kelayakan
  • Warganegara Malaysia
  • Bumiputera (keturunan Melayu, orang asli semenanjung, anak negeri Sabah dan Sarawak) 
  • Tidak berkahwin.
  • Lulus Peperiksaan SPM tahun semasa dengan mendapat:
1. Minima Gred C bagi mata pelajaran Matematik;
2. Minima Gred C bagi semua mata pelajaran berikut:
i
Bahasa Melayu
ii
Bahasa Arab / Al-Adab wa al-Balaghah / Al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab
iii
Bahasa Inggeris / Kesusasteraan Bahasa Inggeris
iv
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Pendidikan Syari’ah Islamiah / Pendidikan Islam / Usul al-Din / Turath al-Quran dan al-Sunnah / Al-Syariah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah / Turath Dirasat Islamiah / Maharat Al-Quran/ Hifz al-Quran
v
Sejarah

 

3. Mendapat gred C+ untuk mana-mana dua (2) dalam mata pelajaran berikut:
ALIRAN SAINS
i
Fizik
ii
Kimia
iii
Biologi
iv
Matematik Tambahan

ATAU 

Mendapat gred B untuk mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

ALIRAN SASTERA
i
Sains
ii
Sains Tambahan
iii
Prinsip Akaun
iv
Perniagaan
v
Ekonomi
vi
Pengajian Keusahawanan

 

  • Pemohon hendaklah memilih UIAM sebagai Pilihan Utama melalui UPUOnline (sebagai Prasyarat Kelayakan).
  • Lulus temu duga dan ujian yang ditetapkan.
 
LAIN-LAIN MAKLUMAT
  • Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temu duga.
  • Iklan temuduga akan disiarkan dalam laman sesawang Darul Quran JAKIM (www.darulquran.gov.my) dan FB Darul Quran JAKIM sekitar bulan Februari-Mac setiap tahun (tertakluk kepada pindaan).
  • Calon dinasihatkan untuk sentiasa melayari laman sesawang serta media-media sosial rasmi Darul Quran dari masa ke semasa untuk mendapatkan info-info terkini berkaitan Darul Quran. 
Keterangan
Brosur program-program pengajian DQ.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader