PENSIJILAN TAHFIZ AL-QURAN JAKIM-IIUM

PENGAJIAN

Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran 30 juzu’ dalam tempoh 3 semester (18 bulan) atau setahun di samping mempelajari subjek-subjek yang lain seperti Tajwid Ilmi, Tajwid Amali, Adab Hamalah al-Quran, Aqidah, Fiqh Al-Ibadah, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN
  • Warganegara Malaysia
  • Bumiputera (keturunan Melayu, orang asli semenanjung, anak negeri Sabah dan Sarawak) 
  • Tidak berkahwin.
  • Lulus Peperiksaan SPM tahun semasa dengan mendapat:
1. Minima Gred C bagi mata pelajaran Matematik;
2. Minima Gred C bagi semua mata pelajaran berikut:
i
Bahasa Melayu
ii
Bahasa Arab / Al-Adab wa al-Balaghah / Al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab
iii
Bahasa Inggeris / Kesusasteraan Bahasa Inggeris
iv
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Pendidikan Syari’ah Islamiah / Pendidikan Islam / Usul al-Din / Turath al-Quran dan al-Sunnah / Al-Syariah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah / Turath Dirasat Islamiah / Maharat Al-Quran/ Hifz al-Quran
v
Sejarah

 

3. Mendapat gred C+ untuk mana-mana dua (2) dalam mata pelajaran berikut:
ALIRAN SAINS
i
Fizik
ii
Kimia
iii
Biologi
iv
Matematik Tambahan

ATAU 

Mendapat gred B untuk mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

ALIRAN SASTERA
i
Sains
ii
Sains Tambahan
iii
Prinsip Akaun
iv
Perniagaan
v
Ekonomi
vi
Pengajian Keusahawanan

 

  • Pemohon hendaklah memilih UIAM sebagai Pilihan Utama melalui UPUOnline (sebagai Prasyarat Kelayakan).
  • Lulus temu duga dan ujian yang ditetapkan.
 
LAIN-LAIN MAKLUMAT
  • Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temu duga.
  • Permohonan dibuat secara dalam talian (online) di laman sesawang www.darulquran.gov.my melalui https://mydq.islam.gov.my/ dalam tempoh iklan sahaja.
  • Justeru calon dinasihatkan untuk sentiasa melayari laman sesawang serta media-media sosial rasmi Darul Quran dari semasa ke semasa untuk mendapatkan info-info terkini berkaitan Darul Quran.
Keterangan
Brosur Program-Program Pengajian DQ.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader