SIJIL ASAS TAHFIZ AL-QURAN

PENGAJIAN
 • Pengajian dijalankan mengikut sistem semester selama 3 semester.
 • Program ini ditawarkan kepada pelajar kategori-kategori berikut SAHAJA iaitu:
(i) orang kelainan upaya (OKU) Penglihatan;
(ii) mualaf;
(iii) peribumi Sabah & Sarawak;
(iv) etnik keturunan Orang Asli. 
 • Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran Juzu’ 1-10 dalam tempoh pengajian di samping belajar subjek-subjek yang lain seperti Tajwid, Bahasa Arab, Fiqh, Tafsir, Aqidah, di samping Al-Quran Braille bagi kategori pelajar OKU Penglihatan serta Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris bagi kategori pelajar luar negara.
 • Pelajar yang berjaya bergraduasi serta berkelayakan akan ditawarkan menyambung pengajian ke Program Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat Darul Quran JAKIM (sekiranya menepati kesemua syarat kemasukan ke Program Diploma tersebut). 

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN
 • Beragama Islam.
 • Warganegara Malaysia.
 • Terdiri dari kategori OKU Penglihatan / Mualaf / Peribumi Sabah & Sarawak / Etnik Keturunan Orang Asli.
 • Berumur antara 17 hingga 25 tahun.
 • Lulus Peperiksaan SPM dengan mendapat minimum Gred C bagi mata pelajaran berikut:
i. Bahasa Melayu;
DAN
ii. Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Usuluddin / Turath al-Quran dan Sunnah / Al-Syariah / Manahij al-Ulum al-Islamiah / Turath Dirasat Islamiah / Maharat al-Quran.
 • Tidak berkahwin.
 • Boleh menulis jawi.
 • Sihat tubuh badan dan mental yang baik.
 • Berkebolehan membaca al-Quran dengan baik dan lancar (al-Quran Braille bagi kategori OKU Penglihatan sahaja).
 • LULUS TEMU DUGA.

 

LAIN-LAIN MAKLUMAT
 • Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temu duga.
 • Permohonan dibuat secara dalam talian (online) di laman sesawang www.darulquran.gov.my melalui https://mydq.islam.gov.my/ dalam tempoh iklan sahaja.
 • Justeru calon dinasihatkan untuk sentiasa melayari laman sesawang serta media-media sosial rasmi Darul Quran dari semasa ke semasa untuk mendapatkan info-info terkini berkaitan Darul Quran. 
Keterangan
Brosur Program-Program Pengajian DQ.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader