ALUMNI

Pengenalan

Unit Alumni & Dewan Huffaz merupakan salah satu unit yang diletakkan di bawah Cawangan Hal Ehwal Pelajar (HEP). Antara tujuan penubuhannya ialah bertanggungjawab merancang, melaksana dan memantau segala aktiviti berkaitan yang boleh memberi manfaat kepada bekas pelajar DQ, MTQN dan maahad tahfiz swasta di Malaysia. Selain itu unit ini juga bertekad menjadi sumber rujukan mengenai kegiatan alumni dan bagi mewujudkan hubungan strategik dengan para huffaz ke arah kecemerlangan institusi tahfiz di Malaysia.

 

Fungsi Unit

  1. Menyediakan pengkalan data bagi pelajar lepasan DQ & LTDQ.
  2. Mengurusetiakan program seperti seminar, bengkel, kursus bagi pelajar lepasan DQ & LTDQ.
  3. Menjalinkan hubungan strategik secara berterusan sesama DQ dan alumni.
  4. Mengeratkan ukhuwah Islamiah di kalangan alumni.

 

Senarai Alumni DQ

 

Borang Alumni

KLIK DI SINI